Informace z první ruky

Kandidátky pod mikroskopem aneb Komu to tam hodit

... z těch 11 přiznává svoji stranickou barvu zřetelně 6. Ale ani tyto stranické kandidátky se neobejdou bez lidí, kteří nejsou členy strany. Nejsilnější stranickou základnu mají levicové strany. Na kandidátce ČSSD je ze 27 kandidátů 21 straníků, u KSČM jen o jednoho méně – 20. Strana práv občanů má na 22 členné kandidátce 11 členů. Sokolovští Svobodní pak mají na kandidátce 6 svých členů. A ANO ještě méně, jen 4. Nakonec jsme si nechali volební číslo 5 DSSS, která obsadila svoji kandidátku ze 100% svými členy, nutno ovšem podotknout, že její kandidátka je jen dvojčlenná. Ostatních 5 volebních stran se deklarují jako nestranické, i když mezi jejich kandidáty sem tam nějakého kandidáta se stranickou příslušností najdete. Sem tam? Jak kdy, v případě volební strany číslo 10 Hnutí pro město Sokolov i člověk nepoučený snadno zjistí, že jde vlastně o kandidátku ODS – je na ni 10 jejich členů na ne nevýznamných pozicích.

Pokud zaměříme pozornost na věkové složení kandidátek, vycházíme z rozdělení kandidátů do tří skupin : do 35 let, 36 až 59 a přes 60 let. Toto dělení nás informuje o tom kdo na které kandidátce převládá. Domníváme se, že ideální je kandidátka zahrnující všechny tři skupiny pokud možno vyváženě, jako na příklad ANO : 4 – 18- 4, nebo Radnice středu : 8 – 15 – 4. Na kandidátce KSČM až příliš převažují 60+ : 3 – 7 – 17, mladí do 35 zcela chybí u volební strany 12 Nezávislí: 0 - 24 – 3, Opakem je Hnutí pro město Sokolov : 6 – 21 – 0

A co vzdělání kandidátů ? Radnice středu nám nabízí ze 27 kandidátů 21 vysokoškolsky vzdělaných (77,7%), Hnutí pro město Sokolov 18 (66,6%), ANO 15(55,5%), ČSSD 14 (51,8), když drží „bakalářský rekord“ s 5 Bc. ve své sestavě. 37%, tedy 10 vysokoškoláků mají na kandidátce Nezávislí. Ostatní volební strany mají pak 5 (=18%) a méně vysokoškolsky vzdělaných kandidátů.

A ten nejdůležitější, tedy ženský, pohled na kandidátky? Jedno velké překvapení. ČSSD, která tak často prosazuje zvýšení počtu žen na kandidátkách skončila se svými 18,5% (5 žen) na úplně posledním místě, když Radnice středu i Změna pro Sokolov se svými 10 ženami na kandidátce (=37%) je dvakrát lepší. Další skupinu tvoří KSČM (9), Nezávislí (9), Hnutí pro město Sokolov (8), ANO(8), Strana práv občanů (7) a Svobodní (6). Ženy jako jedničky svých kandidátek pak mají ze všech 11 volebních stran jen dvě ANO a Sokolováci.

Suma sumárum máme vybrat ze 252 kandidátů 27 zastupitelů, šanci má tedy zhruba každý devátý. Kandiduje celkem 78 žen, tedy 22,15%. Mezi kandidáty je 37,7% vysokoškolsky vzdělaných – na to, že jsme nejnevzdělanější okres v republice celkem slušné. Ani věkové složení kandidujících se nejeví jako špatné. Potěšitelné je 21,4% mladých lidí do 35 let, shodou okolností stejně, tedy 54, je i těch zkušených (60+). A celkem přirozeně vedou lidé v „ nejlepších produktivních letech“, kterých 144, tedy 57,1%.