Historie strany

2014

Ke komunálním volbám 2014-2018 přišlo 5.516 právoplatných voličů. RS-N se podařilo získat 9,85%
hlasů – 3 mandáty ( z 27 mandátů), tedy o jeden méně než v minulém volebním období.
Volební kampaň byla zhruba na stejné úrovni jako v roce 2010.

Na volebním výsledku se zřejmě projevila skutečnost vzniku nové kandidátky Nezávislí ( 2 mandáty) a
především vzniku nového politického subjektu ANO-2011 ( 6 mandátů).
V následném povolebním vyjednávání vznikla koalice ČSSD + ANO + Změna pro Sokolov ( skrytá ODS).


Do zastupitelstva města za RS-N byli zvoleni 1/ MUDr. Luboš Vaněk – primář dětského oddělení2/ MUDr. Helena Němcová – primář kožního oddělení3/Mgr. Karel Rambousek - pedagog

2010

Ke komunálním volbám 2010 - 2014 přišlo 5861 právoplatných voličů. RS-N se podařilo získat 13,94% hlasů - 4 mandáty (z 27 mandátů), tedy o jeden mandát navíc než v minulém volebním období.

Vzhledem k zmapování historie všech kampaní, které RS-N ve své historii použila můžeme říci, že ta v roce 2010 byla nejpropracovanější. K propagaci byli použity následující marketingové nástroje: storyboard (v kině Alfa Sokolov, velkoplošná obrazovka na novém náměstí a youtube), internetové stránky strany, sociální sítě, letáky A3, letáky A5, volební mítinky (exhibiční utkání juniorského florbalového týmu a RS-N, hraná na Hruškové a posezení na Šenvertě).

Velkým zklamáním bylo, že RS-N poprvé od svého založení, nebyla přizvána do volebních vyjednávání a díky této skutečnosti se dostala do opozice.

Do zastupitelstva města Sokolova byli zvoleni: č.1 Ing. Jaromír Dvořák, č.11 MUDr. Ivan Pázral, č.3 Andrea Garhoferová a č. 13 Mgr. Ivo Záleský.

2006

Ve volebním roce 2006, při volební účasti 29,79%, získala Radnice středu 12,38% hlasů. Za Radnici středu usedli do Městského zastupitelstva tři zvolení zastupitelé: Andrea Garhoferová, Ing. Jaromír Dvořák a MUDr. Ivan Pázlar. Což je o jeden mandát méně jak v minulém období.

Na volebním výsledku se zřejmě projevila skutečnost, že polické strany s celostátní působností disponují stálým souborem voličů. Naproti kandidátky založené pouze na komunálních osobnostech, oslovující voliče spíše po jménech a slabé volební kampani, těžce soupeří s „velkými“ stranami, kde mají voliči tendenci křížkovat kompletní kandidátky.

V následném povolebním vyjednávání vznikla koalice ODS+ČSSD+RS, která se dohodla na sestavení Městské rady, ve které zasedl za Radnici středu Ing. Jaromír Dvořák, který se zároveň stal místostarostou města zodpovědným za správu a rozvoj města Sokolov.

Po volbách činnost a aktivita členů sdružení nezávislých kandidátů neutichla. Mnozí z nich začali pracovat ve výborech a komisích při MěÚ v Sokolově. Stalo se nepsanou tradicí, že ve čtvrtek, vždy týden před zasedání městského zastupitelstva, probíhá v podvečer neformální setkání v restauraci U kláštera. Průběžně se aktualizují internetové stránky a od roku 2010 byla vytvořena skupina přátel a příznivců s názvem „Sokolováci“ na moderním portálu sociální sítě Facebook.

2002

Ve volebním roce 2002 se nezávislí kandidáti opět pod názvem RADNICE STŘEDU – NEZÁVISLÍ zúčastnili již čtvrtých komunálních voleb. Připravili pro své občany zajímavý a závazný volební program. Při významném nárůstu volebních hlasů pro levicové strany, RS-N obhájila čtyři mandáty v Městském zastupitelstvu. Zvoleni byli Ing. Jaromír Dvořák, MUDr. Luboš Vaněk, Andrea Garhoferová a Mgr. Ivo Záleský. Po volbách byla sestavena „pravolevá“ koalice ODS + RS-N + ČSSD. V Radě města začali za RS-N pracovat Andrea Garhoferová a Ing. Jaromír Dvořák, který se stal zároveň 1. místostarostou města Sokolov.

Volební program se kandidáti RS-N snaží prosadit jednak pomocí svých zástupců v Radě města a zastupitelů v Městském zastupitelstvu a neposlední řadě i pomocí svých zástupců v odborných, zájmových komisí a výborů při Městském úřadě v Sokolově.

1998

Do následujících komunálních voleb, které se konaly v roce 1998, se významně zapsala událost rozpadu ODS a vznik US (Unie svobody). Rovněž v jiných polit. stranách docházelo k polarizaci názorů a tak se poprvé komunálních voleb v městě Sokolov účastní nezávislí kandidáti samostatně pod novým názvem kandidátky RADNICE STŘEDU – NEZÁVISLÍ (se značkou RS-N). RS-N získali významných 16,04% hlasů a tím čtyři mandáty. Do MZ byli zvoleni PaeDr. Karel Černík, Mgr. Ivo Záleský, Andrea Garhoferová, MUDr. Marie Cerhová. Již před volbami viděli kandidáti RS-N své místo v koalici s pravicovými stranami, za předpokladu, že budou mít reálnou možnost ovlivňovat řízení města. Výsledkem povolebního jednání bylo vytvoření koalice ODS + US + KDU-ČSL + RS-N s tím, že o post starosty města se podělí p. PaeDr. Karel Černík (RS-N) a Ing. Karel Jakobec (ODS). Za působení PaeDr. Karla Černíka starostou města se významným způsobem podařilo zvýšit prestiž odborných komisí a výborů při MěÚ v Sokolově. Tím se významně rozšířil počet občanů, kteří se svým dílem podílejí na chodu města.

1994

V roce 1994, po rozpadu OF, se komunálních voleb také účastní koalice pol. stran a nezávislých kandidátů SD(OH), KDU, ČSL, LSDS, Nezávislí. Poprvé byl pro koalici použit název RADNICE STŘEDU. Ve střetu s již zformovanými politickými stranami koalice osadila 2. místo, získala šest mandátů v novém Městském zastupitelstvu. Pan Jiří Dytrych, který svou morální a odbornou autoritou dokázal kladně ovlivňovat práci Městského zastupitelstva a Rady města, se stal opět starostou města pro volební období 1994-1998.

1990

 Již v roce 1990 se koalice OF a SZ (Strany zelených) zúčastnila prvních demokratických voleb do Městského zastupitelstva města Sokolova. Na kandidátce koalice se již tehdy objevují jména, která budou v budoucnu významným způsobem ovlivňovat život a charakter města Sokolov, jako např. : Jiří Dytrych, Ing. Jaromír Dvořák, PaeDr. Karel Černík, Andrea Garhoferová, Ing. Stanislav Hladík, MUDr. Marie Cerhová a jiní. Největším úspěchem koalice bylo zvolení Jiřího Dytrycha starostou města.

1989

Historie dnešního politického sdružení nezávislých kandidátů s názvem RADNICE STŘEDU – NEZÁVISLÍ začíná již v přelomovém roce 1989, kdy se formovalo sokolovské Občanské fórum. Členové OF byli již tehdy kooptováni do tehdejších struktur místní samosprávy.