Program strany

Program pro období 2018 - 2022

MHD zdarma pro všechny

 • Bezplatnou MHD pro všechny. Sokolov na ni prostředky má.
 • Lepší životní prostředí ve městě, ke kterému lze přispět vyšším využíváním MHD.

Pořádek

 • Dodržování zákonů a ochranu poctivých občanů města.
 • Konec obchodu s chudobou.Konec růstu zdevastovaných míst na území města.

Podpora starším a potřebným

 • Zabezpečení pokojného stáří pro ty, kteří po celý život poctivě pracovali. Pomoc těm, kteří se dostali do obtížné životní situace.

Podpora mladým

 • Vytvoření lepších podmínek pro dostupné bydlení mladým občanům a především začínajícím rodinám.

 • Výstavbu nájemných bytů. Rekonstrukci zdevastovaných objektů. Více investic do volnočasových aktivit dětí a mládeže na ZUŠ a v MDM.

 Kvalitní školství

 • Zajištění dostatku míst v mateřských školách řízených městem.

 • Kvalitní základní školy s různou rozšířenou výukou na jejich 2. stupni.

 • Návrat perspektivních učebních oborů na Sokolovsko.

 • Podporu univerzity třetího věku pro seniory.

 Doprava

 • Investice do dopravní infrastruktury, zlepšení průjezdnosti města.

 • Navýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty i návštěvníky města.